Radionica “Novosti vezane uz dijagnostiku i terapiju karcinoma glave i vrata” – 9. listopada 2017.

15 sati prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras  Epidemiologija karcinoma glave vrata i značaj strome u dijagnostici

15:30 sati prim. dr. sc. Čedna Tomasović Lončarić  Morfološki prognostički i prediktivni pokazatelji oralnog karcinoma

16 sati doc. dr. sc. Vesna Bišof     Novosti u terapiji karcinoma glave

16:30 sati prim. dr. sc. Zoran Rakušić       Imunoterapija karcinoma glave i vrata

17 sati dr. sc. Aleksandra Fučić, znan. savjetnica  Utjecaj hormonalno aktivnih tvari iz životnog okoliša na rizik razvoja karcinoma glave i vrata

17:30 sati Diskusija

Mjesto održavanja: Klinički bolnički centar „Zagreb“, Kišpatićeva 12.

Nastavni centar,  Dvorana 3

 

Radionica je dio projekta Hrvatske Zaklade za znanost: IP-2014-09-6985, “Uloga androgenih i estrogenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika“.

Predavanje nije sponzorirano, nije bodovano.

Objavljen rad “Significance of stroma in biology of oral squamous cell carcinoma”
Otkrijte rak usta na vrijeme!

Odgovori

Your email address will not be published / Required fields are marked *