Radionica “Novosti vezane uz dijagnostiku i terapiju karcinoma glave i vrata” – 9. listopada 2017.

15 sati prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras  Epidemiologija karcinoma glave vrata i značaj strome u dijagnostici

15:30 sati prim. dr. sc. Čedna Tomasović Lončarić  Morfološki prognostički i prediktivni pokazatelji oralnog karcinoma

16 sati doc. dr. sc. Vesna Bišof     Novosti u terapiji karcinoma glave

16:30 sati prim. dr. sc. Zoran Rakušić       Imunoterapija karcinoma glave i vrata

17 sati dr. sc. Aleksandra Fučić, znan. savjetnica  Utjecaj hormonalno aktivnih tvari iz životnog okoliša na rizik razvoja karcinoma glave i vrata

17:30 sati Diskusija

Mjesto održavanja: Klinički bolnički centar „Zagreb“, Kišpatićeva 12.

Nastavni centar,  Dvorana 3

 

Radionica je dio projekta Hrvatske Zaklade za znanost: IP-2014-09-6985, “Uloga androgenih i estrogenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika“.

Predavanje nije sponzorirano, nije bodovano.


Objavljen rad “Significance of stroma in biology of oral squamous cell carcinoma”

Rad partnera na projektu “Significance of stroma in biology of oral squamous cell carcinoma” autora Vanja Vucicevic Boras, Aleksandra Fucic, Mihajlo Virag, Dragana Gabric, Igor Blivajs, Cedna Tomasovic-Loncaric, Zoran Rakusic, Vesna Bisof, Nicolas Le Novere, Danko Velimir Vrdoljak (DOI: 10.5301/tj.5000673) dostupan je u časopisu Tumori http://www.tumorijournal.com/article/ec5a055e-0f09-48d3-a56f-9d33b8c31e2f.


Međunarodni simpozij komparativne patologije

Na 26. Međunarodnom simpoziju komparativne patologije Ljudevit Jurak (Zagreb, 2.6.2017) partneri projekta sudjelovali su sa posterom pod naslovom “Ki67, estrogen and androgen receptors in oral squamoous cell carcinoma – a pilot study” koji je izazvao veliko zanimanje sudionika.


Predavanje “Kvaliteta života onkoloških bolesnika”

Prof. Ania Korszun, Queen Mary University of London Velika Britanija

U četvrtak 8.6.2017 u 9 45 na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu i u 13 45 na Klinici za tumore, Ilica 197

Nove studije pokazuju da je kvaliteta života onkoloških bolesnika više povezana sa psihosocijalnim čimbenicima, kao što je depresija i post-traumatski stres nego uz kliničke čimbenike kao što je tip i stadij karcinoma. Psihološka uznemirenost, depresija i post-traumatski stres su značajno povezani sa padom kvalitete života osoba koje završile onkološku terapiju. Nekoliko mehanizama se smatra da bi mogli povezivati depresiju i stres sa povećanim morbiditetom i lošijim ishodom kod više tipova bolesti uključujući i karcinom. Stres i depresija su povezani s promjenama imunološkog sustava i s povećanim razinama upalnih markera uključujući i citokine. Povišenje citokina može izazvati specifične depresivne fenotipe i osjećaj onemoćalosti. Na taj način, upala može biti patofiziološka veza između depresije, stresa i kvalitete života osoba koje su preživjele karcinom. Predavanje će prikazati interakciju između upalnih procesa, stresa i depresije te ponuditi opcije preventivne i terapeutske strategije za poboljšanje kvalitete života onkoloških bolesnika.


Predavanje “Matične stanice i karcinomi”

prof. Ian Mackenzie, Queen Mary University of London Velika Britanija

U četvrtak 8.6.2017 u 9 sati na Stomatološkom fakultetu, Gundulićeva 5 te u 13 sati na Klinici za tumore, Ilica 197

Mehanizmi kojim započinju procesi karcinogeneze, rasta, metastaziranje, rezistencija na lijekove predstavljaju teme od najvećeg kliničkog interesa. Mnogi solidni tumori imaju hijerarhijsku strukturu baziranu na matičnim stanicama o kojoj ovise odlike karcinoma. U prvom dijelu predavanja će se prikazati uloga matičnih stanica u tumorskoj etiologiji, stvaranju klonske raznolikosti i metastaziranju. Drugi dio predavanja će govoriti o plastičnosti matičnih stanica kao osnove metastaziranja i rezistencije na lijekove putem malignih-subpopulacija stanica. Dinamičan, mezenhimalni fenotip koji je rezistentan na lijekove, stečen epitelno-mezenhimalnim putem, čini se da je ključan za translokaciju malignih matičnih stanica u udaljena tkiva. Međutim, postoje i dodatne promjene stanica u karcinomima glave i vrata u ameboidni fenotip koji pruža dodatne mehanizme za njihovu invazivnost i širenje. Gubitak epitelijalnih markera koji je povezan sa ovakvom tranzicijom može pridonijeti objašnjenju zašto je invazivne stanice teško otkriti u kliničkim uzorcima.