Objavljen rad “Significance of stroma in biology of oral squamous cell carcinoma”

Rad partnera na projektu “Significance of stroma in biology of oral squamous cell carcinoma” autora Vanja Vucicevic Boras, Aleksandra Fucic, Mihajlo Virag, Dragana Gabric, Igor Blivajs, Cedna Tomasovic-Loncaric, Zoran Rakusic, Vesna Bisof, Nicolas Le Novere, Danko Velimir Vrdoljak (DOI: 10.5301/tj.5000673) dostupan je u časopisu Tumori http://www.tumorijournal.com/article/ec5a055e-0f09-48d3-a56f-9d33b8c31e2f.


Međunarodni simpozij komparativne patologije

Na 26. Međunarodnom simpoziju komparativne patologije Ljudevit Jurak (Zagreb, 2.6.2017) partneri projekta sudjelovali su sa posterom pod naslovom “Ki67, estrogen and androgen receptors in oral squamoous cell carcinoma – a pilot study” koji je izazvao veliko zanimanje sudionika.