Projekt

Uloga estrogenih i androgenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika

Oralni karcinom pločastih stanica (OKPS) u Hrvatskoj se javlja u 8,4 osoba na 100,000 stanovnika. Znatno povećan rizik od razvoja OKPS je među pušačima i osobama koje svakodnevno konzumiraju alkohol. OKPS je agresivan rak koji metastazira (oko 50% bolesnika ima pri postavljanju dijagnoze metastaze u limfnim čvorovima) te je uspješna dijagnoza od velike važnosti za učinkovitu terapiju. Standardni algoritmi liječenja uključuju kirurške disekcije s radioterapijom. Najnovija istraživanja pokazuju da je u OPKS od velike je važnosti procjena aktivacije tumorske strome, jer može sadržavati stanice koje proizvode signalne molekule ključne za razvoj metastaza.

Cilj ovog projekta je da se dobije uvid u aktivirane stanica u stromi OKPS u odnosu na preživljavanje pacijenta. Istraživanje uključuje određivanje razine receptora na tumorskim stanicama i stromi tumora (androgeni, estrogeni) metaloproteinaza 9, citokina (IL-1 beta, IL-6), vaskularnog endotelnog čimbenika rasta, čimbenika hipoksije 1 beta i Ki67 kao čimbenika proliferacije. Očekivani rezultati će doprinijeti histološkoj dijagnostici i omogućiti individualni pristup liječenju OKPS. Putem upitnika će biti ispitane životne navike pacijenata, izloženost rizičnim čimbenicima, obiteljska anamneza i njihov mogući utjecaj na histološki profil OKPS.