Predavanje “Matične stanice i karcinomi”

prof. Ian Mackenzie, Queen Mary University of London Velika Britanija

U četvrtak 8.6.2017 u 9 sati na Stomatološkom fakultetu, Gundulićeva 5 te u 13 sati na Klinici za tumore, Ilica 197

Mehanizmi kojim započinju procesi karcinogeneze, rasta, metastaziranje, rezistencija na lijekove predstavljaju teme od najvećeg kliničkog interesa. Mnogi solidni tumori imaju hijerarhijsku strukturu baziranu na matičnim stanicama o kojoj ovise odlike karcinoma. U prvom dijelu predavanja će se prikazati uloga matičnih stanica u tumorskoj etiologiji, stvaranju klonske raznolikosti i metastaziranju. Drugi dio predavanja će govoriti o plastičnosti matičnih stanica kao osnove metastaziranja i rezistencije na lijekove putem malignih-subpopulacija stanica. Dinamičan, mezenhimalni fenotip koji je rezistentan na lijekove, stečen epitelno-mezenhimalnim putem, čini se da je ključan za translokaciju malignih matičnih stanica u udaljena tkiva. Međutim, postoje i dodatne promjene stanica u karcinomima glave i vrata u ameboidni fenotip koji pruža dodatne mehanizme za njihovu invazivnost i širenje. Gubitak epitelijalnih markera koji je povezan sa ovakvom tranzicijom može pridonijeti objašnjenju zašto je invazivne stanice teško otkriti u kliničkim uzorcima.