Radionica “Novosti vezane uz dijagnostiku i terapiju karcinoma glave i vrata” – 9. listopada 2017.

15 sati prof. dr. sc. Vanja Vučićević Boras  Epidemiologija karcinoma glave vrata i značaj strome u dijagnostici

15:30 sati prim. dr. sc. Čedna Tomasović Lončarić  Morfološki prognostički i prediktivni pokazatelji oralnog karcinoma

16 sati doc. dr. sc. Vesna Bišof     Novosti u terapiji karcinoma glave

16:30 sati prim. dr. sc. Zoran Rakušić       Imunoterapija karcinoma glave i vrata

17 sati dr. sc. Aleksandra Fučić, znan. savjetnica  Utjecaj hormonalno aktivnih tvari iz životnog okoliša na rizik razvoja karcinoma glave i vrata

17:30 sati Diskusija

Mjesto održavanja: Klinički bolnički centar „Zagreb“, Kišpatićeva 12.

Nastavni centar,  Dvorana 3

 

Radionica je dio projekta Hrvatske Zaklade za znanost: IP-2014-09-6985, “Uloga androgenih i estrogenih receptora u aktivaciji strome oralnog karcinoma i njihov utjecaj na preživljavanje bolesnika“.

Predavanje nije sponzorirano, nije bodovano.